Lampa ksenonowa

Lampa ksenonowa

Bardzo często popełnia się błędy jeśli chodzi o nazywanie lampy ksenonowej żanikiem bądź palnikiem. Przede wszystkim lampa ksenonowa jest jednym z rodzajów lampy wyładowczej, która jest stosowana jako źródło światła w elektrycznych lampach błyskowych jak i stroboskopach.

Lampa ksenonowa działa jak wszystkie lampy wyładowcze, czyli występuje w niej zjawisko przepływu przez zjonizowany oraz zamknięty w szklanej rurce gaz prądu, który jest wywołany impulsem wysokiego napięcia, i który jest przykładany do elektrod. Tym gazem jest ksenon, który przede wszystkim swoje zastosowanie zawdzięcza białej barwie świecenia. W wyniku jonizacji gazu, która zachodzi w bardzo bliskiej odległości od elektrody zapłonowej powoduje, że między dwoma innymi elektrodami, które są podłączone do nadawanego kondensatora przepływa prąd, który ro zładowuje kondensator, w wyniku czego powstaje bardzo wyraźne świecenie wewnątrz rurki.


Wysokoprężna lampa sodowa

Kolejnym rodzajem lamp jest lampa sodowa, którą potocznie nazywa się sodówką bądź wysokoprężną lampą sodową. Jest to również lampa wyładowcza, a jej środowiskiem wyładowczym jest para sodu. Tego rodzaju lampy dzieli się na dwa typy nisko oraz wysokoprężne. Wynika to ze względu na ciśnienie par sodu, które jest w jarzniku. Lamy sodowe są bardzo charakterystyczne, gdyż dają pomarańczowe światło.


 

W roku 1935 konstruowano pierwszą taką lampę. Swoje zastosowanie w dzisiejszych czasach posiadają głównie w uprawie roślin jak i oświetleniu zewnętrznym. Dzięki swojemu zastosowaniu oraz wielum zaletom, które niosą bardzo skutecznie wyparły stosowane wcześniej lampy rtęciowe. Bardzo wielu z nas przechodzając się nocą po ulicach może zauważyć tego rodzaju lampy, gdyż są one bardzo często stosowane przy oświetlaniu dróg. Wydaje mi się, że tego rodzaju kolor światła, czyli pomarańczowy jest o wiele przyjemniejszy niż żółty kolor światła.


Niskoprężna lampa sodowa

Jak już wyżej wspominano istnieją wysoko jak i niskoprężne lampy sodowe. To rozróżnienie wynika głównie z ciśnienia pary sodu, które występuje w jarzniku. Niskoprężne lampy sodowe są tworzone z długiej szklanej rury, która jest zgięta w kształt litery U. Do tego należy również dodać, iż w jarzniku jest zamieszczony metaliczny sód oraz gaz pomocniczy, którym może być mieszanina argonu oraz neonu. Przede wszystkim takie lampy również potrzebują zasilenia i w tym przypadku najczęściej tym zasileniem są transformatory.

Te transformatory muszą również posiadać dużą reakcję rozproszenia, która zapewni wysokie napięcie w trakcie zapłonu a tym samym będzie sprawia, że ograniczy się jego wartość w trakcie normalnej pracy. Gdy dojdzie do załączenia do lampy napięcia to dochodzi do wyładowania w gazie pomocniczym, a tuż po tym dopiero następuje wyładowanie w parach sodu. W trakcie tych działań wyładowanie w parach sodu dominuje, a po kilku minutach następuje uzyskanie pełnej wydajności świetlnej.