Zastosowanie kruszywa w budownictwie

Budownictwo wykorzystuje całe mnóstwo różnych materiałów, ale wśród nich warto wspomnieć przynajmniej o kilku, które mają istotne znaczenie prawie na każdej budowie. Należą do nich oczywiście kruszywa. Są one materiałami sypkimi i bardzo dobrze nadają się do przygotowywania zapraw budowlanych, betonu czy też budowania nowych dróg (albo ich łatania, co w Polsce jest raczej popularne). Kruszywa mogą powstawać na dwóch zasadniczych drogach - jedna z nich to droga naturalna, kiedy kruszywo powstaje samodzielnie przez naturalny rozpad skał, czyli przez tak zwaną erozję, a druga metoda opiera się na sztucznym przygotowaniu kruszywa, czyli niczym innym jak tylko jego termicznym rozdrobnieniu.

W ten sposób powstawać mogą kruszywa drobne, grube, o ciągłym uziarnieniu i znacznie więcej. Na pewno znaczenie ma też sama skała, z której powstanie konkretne kruszywo. Może być ona bardziej lub mniej wytrzymała, a co za tym idzie - potem powstanie dokładnie takie samo kruszywo. Kruszywa o dużej wytrzymałości to granity, bazalty, porfiry. To właśnie z nich tworzy się najlepszy beton. Nieco mniejszą wytrzymałość mają wapienie oraz dolomity, z których powstaje jednak dobry tynk szlachetny. Samo kruszywo również można uszlachetniać. W jaki sposób?

Metoda jest bardzo prosta i nie wymaga używania niezwykle skomplikowanych maszyn. Żeby oczyścić kruszywo z różnych zanieczyszczeń czy niechcianych dodatków stosuje się coś takiego jak przemywanie, płukanie czy po prostu przesiewanie (służą do tego odpowiednie sita, które mają konkretny rozmiar oczek). Z kruszywa mogą też powstać ciężkie betony osłonowe. Powstają z takich skał jak np. baryt, magnetyt, limonit i znacznie więcej. Każdy znajdzie z pewnością coś odpowiedniego dla swoich potrzeb.